Výlet za kromaňonci do Mladečských jeskyní u Litovle

Mladečské jeskyně, Dóm mrtvých, Olomoucký kraj. Zdroj: caves.cz. Foto Alexandr Komaško

Jsou vaším oblíbeným cílem výletů jeskyně? Vydejte za jednou z nich do chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví v Olomouckém kraji. Složitý labyrint puklinových chodeb a dómů Mladečských jeskyní je vytvořen ve vápencovém vrchu Třesín a nabídne vám atmosféru dávné minulosti – sídliště cromagnonského člověka.

Kudy k jeskyním?

Mladečské jeskyně se nacházejí asi 4 km západně od města Litovle v obci Mladeč. Cestovat můžete autem, vlakem i autobusem. Motorizovaní turisté mohou parkovat v obci, výletníci vlakem vystoupí na železniční zastávce Mladeč jeskyně. Autobusové spojení do Mladče je z Litovle nebo Olomouce.

Procházka dávnou minulostí

Podzemní prostory Mladečské jeskyně jsou bohatě zdobeny krápníky a sintrovými náteky. Je to největší a nejstarší sídliště cromagnonského člověka ve střední Evropě, kteří zde prokazatelně žili již před více než 31 tisíci lety. Světově proslulou archeologickou lokalitou je Dóm mrtvých se zbytky ohnišť a kostí pravěkých zvířat a rekonstrukcí dávného rituálu. V jeskyních jsou malebná zákoutí, kde se vedle starých krápníků tvoří i nová výzdoba. Mezi nejkrásnější a téměř neporušené prostory patří v Mladečských jeskyních Chrám přírody nebo Panenská jeskyně. Dominantou a symbolem podzemního systému je přes dva metry vysoký stalagmit nazývaný Mumie.

Návštěvnický okruh začíná a končí v dómu Mrtvých. A tak i poslední dojem při návratu na zemský povrch zanechává v člověku toto tajuplné pohřebiště našich předků z doby před třemi desítkami tisíců let a kosti pravěkých zvířat, která je obklopovala. Moderně a citlivě zrekonstruovaná turistická trasa bude pro vás nevšedním zážitkem.

Mladečské jeskyně Panenská jeskyně Betlém Zdroj caves cz. Foto Petr Zajíček

Mladeč a její jeskyně

Mladečské jeskyně byly po pradávném zavalení vchodu znovu objeveny kolem roku 1826 při lámání kamene, od přelomu 19. a 20. století jsou zpřístupněny veřejnosti a od roku 1911 elektricky osvětleny.

Prostupují vrchem Třesín (345 m) při západním okraji obce Mladeč a jsou největším jeskynním systémem Mladečského krasu. Představují převážně horizontální, velmi členitý labyrint chodeb, dómů a vysokých komínů s pozoruhodnou modelací stěn a stropů, s krápníkovou výzdobou a četnými blokovými závaly, několika strmými chodbami zasahují až pod hladinu podzemní vody. Mají celkem 1 250 metrů chodeb a síní o výškovém rozpětí 30 metrů.

Naučná stezka Třesín

Návštěvu Mladečských jeskyní si můžete zpestřit procházkou po naučné stezce Třesín. Okružní trasa začíná a končí na návsi v Mladči a provede vás kolem krasového vrchu Třesín. Je dlouhá 5 km a na 9 zastaveních vás seznámí s unikátními přírodními, kulturními a historickými zajímavostmi vápencového bradla Třesín.

Turistické informace

Návštěvnický okruh s 92 schody je dlouhý 380 metrů a je doplněný malou archeologickou expozicí. Prohlídka s průvodcem trvá cca 40 minut. Teplota vzduchu je 8 °C, průměrná relativní vlhkost 95 %. Do jeskyně je pejskům vstup zakázán.

Otevírací doba Mladečských jeskyní

leden – březen: pondělí – pátek vstup v 10:00 a ve 13:00 hodin, víkendy zavřeno
duben: úterý – pátek a víkendy 9:00 – 15:30 hodin, pondělí zavřeno
květen – srpen: úterý – pátek a víkendy 9:00 – 16:30 hodin, pondělí zavřeno
září: úterý – pátek a víkendy 9:00 – 16:00 hodin, pondělí zavřeno
říjen: úterý – pátek a víkendy 9:00 – 15:00 hodin, pondělí zavřeno
listopad: pondělí – pátek vstup v 10:00 a ve 13:00 hodin, víkendy zavřeno
prosinec zavřeno

Vstupné do Mladečských jeskyní

základní 120 Kč, snížené 100 Kč, dětské 60 Kč

Bližší informace o otevírací době, vstupném a aktuální informace se dozvíte na webových stránkách Mladečských jeskyní.

Místo

Olomoucký kraj, okres Olomouc, Mladeč

Kontakt

Správa jeskyní ČR
Mladečské jeskyně, 783 21 Mladeč
tel.: +420 585 347 148, +420 728 264 197
e-mail: mladec@caves.cz
www.caves.cz

VÝLETY V OKOLÍ

Vyberte vzdálenost výletů v okolí: km

Nebyly nalezeny žádné výlety ve zvolené vzdálenosti.