Ztracená a znovu objevená osada Pfaffenschlag vás vtáhne do středověku

Pfaffenschlag, Jihočeský kraj. Zdroj: i.slavonice-mesto.cz

Máte rádi pozoruhodná místa? Jedno takové je nedaleko jihočeských Slavonic, kde byly objeveny a odkryty pozůstatky středověké osady. Postůjte mezi kamennými základy budov, zavřete oči a nechejte svoje já na chvíli vstoupit do dob dávno minulých.

Kudy vede cesta k vykopávkám?

Toto úžasné místo leží v krásném přírodním parku Česká Kanada, mezi městem Slavonice a místní částí města, Stálkov. K archeologickému nalezišti vede červená turistická značka spojující město Slavonice a Staré Město pod Landštejnem. Na rozcestí U Pfaffenschlag, GPS rozcestí: 49.0124569N, 15.3023758E, se odbočením na zelenou značku dostanete k cíli. Místo je také ideální pro cyklisty, číslo trasy je 1004. I přes stálé zarůstání si můžete při návštěvě těchto míst podle dochovaných zbytků s trochou fantazie představit středověkou osadu.

Pfaffenschlag, Jihočeský kraj

Kde se vzala vesnice Pfaffenschlag?

Místo, kde stávala vesnice, pravděpodobně už osídlili Slované, ale zaniklo někdy ve 12. století. Na jeho místě slavonický farář nechal na konci 13. století postavit novou osadu a pozval do ní německé kolonisty. Ti ji pojmenovali Pfaffenschlag, česky Farářova Mýtina. Vesnice pravděpodobně zanikla za husitských válek roku 1423 a již nikdy nebyla obnovena.

Pfaffenschlag nebo také Bobovec či Vesnice farářova, i těmito názvy je označována zaniklá středověká ves. Sestávala z šestnácti usedlostí, které stály podél potoka ve dvou řadách. Vidět tady můžete pozůstatky obvodových zdí hospodářských budov, mlýna, sklepů a také takzvaných lochů. Lochy byly dlouhé podzemní chodby a v případě ohrožení sloužily jako úkryty. Materiálem na stavbu obydlí bylo dřevo, proutí, kámen a hlína. Dnes již samozřejmě domy neexistují. Je to jen na vaší fantazii, představit si obytné místnosti a nejdůležitější části stavení, jizby vybavené pecemi s ohništěm, neboť oheň člověk ke svému životu potřeboval. Nechyběly ani stavby jako chlévy, kotce a ohrady.

Jak čtení vlastivědy objevilo ztracenou ves

Osada byla objevena na konci padesátých let 20. století. Zasloužil se o to brněnský archeolog a specialista na zaniklé středověké vesnice PhDr. Vladimír Nekuda, CSc. Údajně si listoval v Moravské vlastivědě z roku 1926 a narazil v ní na nenápadnou poznámku o dávné zaniklé vesnici. Průzkum podnikl s několika místními nadšenci a ztracenou ves opravdu našli. Postupné odhalování zvlněného terénu vydalo své tajemství. Je to jedno z mála míst zaniklých středověkých vsí, které byly archeologicky téměř kompletně prozkoumány. 

Naleziště osady Pfaffenschlag je pro turisty volně přístupné. Návštěva tohoto tajemného místa určitě stojí za to! Pozůstatky vesnice nejsou významné jen pro naší republiku, ale mají i celoevropskou hodnotu.

Místo

Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, Slavonice

GPS Pfaffenschlagu: 49.0147706N, 15.3030600E

Kontakt

Turistické informační centrum
nám. Míru 476, Slavonice 37881
tel.: +420 384 493 320, + 420 720 280 183
e-mail:
i@slavonice-mesto.cz
www.i.slavonice-mesto.cz

VÝLETY V OKOLÍ

Vyberte vzdálenost výletů v okolí: km

Nebyly nalezeny žádné výlety ve zvolené vzdálenosti.