Pevnost Josefov: Vydejte se zpět časem a poznejte pevnostní město

Pevnost Josefov
Pevnost Josefov, Královéhradecký kraj. Foto: Jiří Petruželka

Vydejte se do pravoúhlých ulic na pevnost Josefov v Královéhradeckém kraji a poznejte jeho unikátní strukturu, obdivujte mohutné hradební valy a hluboké obranné příkopy, zažijte dobrodružství v tajemných podzemních chodbách, kráčejte po stopách minulosti po boku neznámých vojáků i věhlasných generálů, objevujte zapomenuté příběhy, zákoutí a další možnosti, které město skýtá.

Pevnost Josefov je město ve městě

Pevnosti zaujímají mezi památkami své ojedinělé místo, neboť to nejsou jen zajímavé stavby, ale vždy jsou také jedinečné pro své neopakovatelné technické zvláštnosti, mají svá tajemná místa a bohatou historii. Jednou z nich je i pevnostní město Josefov. 

Jeho výstavba započala již v roce 1780. Stavbu navrhnul a zpočátku také řídil francouzský inženýr Claude Benoit Chevalier de St. Luis Duhamel de Querlonde. Celý komplex byl dokončen již v roce 1787 a tak mohl začít plnit svoji úlohu.

Pevnost Josefov
Pevnost Josefov, Královéhradecký kraj. Foto: Jiří Petruželka

Hlavním úkolem Josefova bylo bránit severní hranice rakouské říše proti Pruskému království. Ale to nebylo jediné využití. Pevnostní město bylo vlastně obrovskou zbrojnicí, skladištěm střelného prachu, zásob jídla a v neposlední řadě také poskytovalo bezpečné ubytování vojákům i civilistům.

Co všechno pevnost Josefově nabízí? 

Bastion No. I a podzemí

Bastion No. I je vstupní branou do jednoho z nejrozsáhlejších podzemních obranných systémů v Evropě. Vedle části soustavy protiminových chodeb je zde možné si prohlédnout lapidárium původních soch z dílny Matyáše Bernarda Brauna a jeho následovníků, obytné kasematy nebo se pokochat působivou vyhlídkou z hradebního valu.
Čeká vás video s historickým příběhem a zvukové efekty. Procházka labyrintem podzemních chodeb je tak trochu tajemná, neboť si sami budete na cestu svítit lampičkou se svící. 

První vojenskohistorické muzeum M. Frosta – rozsáhlá sbírka exponátů k válečným událostem z celého světa se nachází v budově stavebního ředitelství.

Bastion IX – Bastion IX je součástí prohlídkové trasy Bastion No. X, Bastion No. IX a Ravelin No. XIV, kde vstupním objektem na prohlídkovou trasu je Bastion No. X. Navštivte unikátní úsek nadzemního i podzemního obranného systému pevnosti Josefov, který se řadí k vrcholným dílům fortifikačního stavitelství 2. poloviny 18. století. Část prostor slouží výstavě kanonů a dělostřelecké munice.

Bastion No. X – jedná se o vstupní objekt na prohlídkovou trasu Bastion No. X, Bastion No. IX a Ravelin No. XIV. Na unikátní výstavě můžete spatřit sbírku situačních plánů bastionových – pevností v Čechách a hlavně projekčních, účetních a schvalovacích plánů městských i hradebních partií samotné pevnosti Josefov, vytvořených v letech 1780 až 1888, dochovaných ve Vojenském ústředním archivu v Praze.

Další expozice v pevnosti Josefov

Další expozicí je „Zdravotnická služba armád za světových válek“, kde můžete vidět operační sál, zubní ordinaci, polní chirurgické pracoviště, přijímací kancelář a pokoj pacientů vybavený původními předměty a expozice proviantních polních služeb.

Ravelin no. XIV – Ravelin No. XIV je součástí prohlídkové trasy Bastion No. X, Bastion No. IX a Ravelin No. XIV, kde vstupním objektem na prohlídkovou trasu je Bastion No. X. Slovo Ravelin vychází z francouzského slova raven. Jedná se o trojúhelníkový prvek ve středním obranném pásmu v hradebním příkopu. Toto místo bylo pro obranu pevnosti velice důležité, neboť právě tudy mohla podle některých vojenských odborníků procházet osa útoku na pevnost. 

Unikátní úsek nadzemního i podzemního obranného systému bastionové pevnosti Josefov se řadí k vrcholným dílům fortifikačního stavitelství 2. poloviny 18. století.

Stálé expozice  

V objektu Ravelinu No. XIV najdete artefakty vztahující se k historii pevnosti – původní pracovní náčiní, kříž z věže kostela, střelné a bodné zbraně a mnoho dalšího. Pro případné zájemce existuje i možnost prohlídky dělostřeleckých kasemat s replikami kanónů z různých období trvání pevnosti.

Muzeum v Zásobovacím úřadě

Expozice se nachází v budově bývalého pevnostního Zásobovacího úřadu a představuje vývoj věnného města českých královen Jaroměře a císařské pevnosti Josefova. Pyšní se řadou unikátních exponátů: šestimetrový dřevěný člun z 11. století, původní dlažba z nejstarší jaroměřské ulice, modely pevnostních bran, soubor militárií, barokní a lidová řezba, ukázky dámské módy a jiné. Život našich předků přibližuje malovaný lidový nábytek, jejich portréty, dále obrazy a kresby zmizelých partií Jaroměře a Josefova. Nemalá pozornost je též věnována význačným rodákům – diplomatům, spisovatelům a umělcům.

Pro zájemce jsou připraveny digitální soubory dobových pohlednic, fotografií a plánů pevnosti Josefov z let 1780-1937 a rovněž videa zachycující bojové ukázky pořádané kluby vojenské historie, a to nejen v Josefově.

Pevnost Josefov, Královéhradecký kraj. Foto: Jiří Petruželka

Turistické informace o pevnosti Josefov 

Pevnostní město Josefov najdete v těsném sousedství východočeského města Jaroměř v Královéhradeckém kraji. Patří k vrcholným ukázkám evropské fortifikační architektury konce 18. stol. Podzemní obranný systém pevnosti je unikátním technickým dílem a v současnosti je přístupný k prohlídkám. 

Otevírací doba turistického areálu Bastion I a podzemí

duben a říjen: o víkendech a svátcích 9:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hodin
květen, červen a září: úterý až neděle + svátky 9:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hodin
červenec, srpen: denně 9:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00 hodin

Aktuální otevírací doby a informace o jednotlivých objektech naleznete na internetových stránkách pevnosti Josefov.

Vstupné do turistického areálu Bastion I a podzemí

základní 120, snížené 60 Kč, rodinné 200 Kč

Zájemci o prohlídku všech následujících objektů v pevnostním městě Josefov si mohou koupit all inclusive vstupenku. Za zvýhodněnou cenu navštíví: Bastion I a podzemí, Bastion IX, Bastion X, Ravelin XIV a Muzeum v Zásobovacím úřadě. Základní vstupné je 200 Kč, snížené vstupné 100 Kč.

Tip na výlet: Historii, i když jinou než vojenskou, můžete poznávat i v nedalekém nejkrásnějším barokním areálu Čech – v Hospitálu Kuks

Kde pevnost Josefov najdete? 

Královéhradecký kraj, okres Náchod, Jaroměř

Kontakt

Středisko Pevnost Josefov
Okružní 34
551 02 Jaroměř – Josefov
tel.: +420 491 812 343
e-mail: 
info@pevnostjosefov.cz
www.pevnostjosefov.cz

VÝLETY V OKOLÍ

Vyberte vzdálenost výletů v okolí: km


Warning: Undefined array key 1 in /data/web/virtuals/252913/virtual/www/domains/fajnvylety.cz/wp-content/themes/mh-magazine/content-single.php on line 97

Warning: Undefined variable $distance in /data/web/virtuals/252913/virtual/www/domains/fajnvylety.cz/wp-content/themes/mh-magazine/content-single.php on line 105

Warning: Undefined array key 1 in /data/web/virtuals/252913/virtual/www/domains/fajnvylety.cz/wp-content/themes/mh-magazine/content-single.php on line 97

Warning: Undefined variable $distance in /data/web/virtuals/252913/virtual/www/domains/fajnvylety.cz/wp-content/themes/mh-magazine/content-single.php on line 105

Warning: Undefined array key 1 in /data/web/virtuals/252913/virtual/www/domains/fajnvylety.cz/wp-content/themes/mh-magazine/content-single.php on line 97

Warning: Undefined variable $distance in /data/web/virtuals/252913/virtual/www/domains/fajnvylety.cz/wp-content/themes/mh-magazine/content-single.php on line 105

Warning: Undefined array key 1 in /data/web/virtuals/252913/virtual/www/domains/fajnvylety.cz/wp-content/themes/mh-magazine/content-single.php on line 97

Warning: Undefined variable $distance in /data/web/virtuals/252913/virtual/www/domains/fajnvylety.cz/wp-content/themes/mh-magazine/content-single.php on line 105

Warning: Undefined array key 1 in /data/web/virtuals/252913/virtual/www/domains/fajnvylety.cz/wp-content/themes/mh-magazine/content-single.php on line 97

Warning: Undefined variable $distance in /data/web/virtuals/252913/virtual/www/domains/fajnvylety.cz/wp-content/themes/mh-magazine/content-single.php on line 105

Warning: Undefined array key 1 in /data/web/virtuals/252913/virtual/www/domains/fajnvylety.cz/wp-content/themes/mh-magazine/content-single.php on line 97

Warning: Undefined variable $distance in /data/web/virtuals/252913/virtual/www/domains/fajnvylety.cz/wp-content/themes/mh-magazine/content-single.php on line 105

Warning: Undefined array key 1 in /data/web/virtuals/252913/virtual/www/domains/fajnvylety.cz/wp-content/themes/mh-magazine/content-single.php on line 97

Warning: Undefined variable $distance in /data/web/virtuals/252913/virtual/www/domains/fajnvylety.cz/wp-content/themes/mh-magazine/content-single.php on line 105

Warning: Undefined array key 1 in /data/web/virtuals/252913/virtual/www/domains/fajnvylety.cz/wp-content/themes/mh-magazine/content-single.php on line 97

Warning: Undefined variable $distance in /data/web/virtuals/252913/virtual/www/domains/fajnvylety.cz/wp-content/themes/mh-magazine/content-single.php on line 105

Warning: Undefined array key 1 in /data/web/virtuals/252913/virtual/www/domains/fajnvylety.cz/wp-content/themes/mh-magazine/content-single.php on line 97

Warning: Undefined variable $distance in /data/web/virtuals/252913/virtual/www/domains/fajnvylety.cz/wp-content/themes/mh-magazine/content-single.php on line 105

Warning: Undefined array key 1 in /data/web/virtuals/252913/virtual/www/domains/fajnvylety.cz/wp-content/themes/mh-magazine/content-single.php on line 97

Warning: Undefined variable $distance in /data/web/virtuals/252913/virtual/www/domains/fajnvylety.cz/wp-content/themes/mh-magazine/content-single.php on line 105

Nebyly nalezeny žádné výlety ve zvolené vzdálenosti.