Recyklační značky na obalech prozradí, jak správně třídit. Znáte je?

Znáte dobře recyklační značky? Zdroj foto: Freepik.com
Znáte dobře recyklační značky? Zdroj foto: Freepik.com

Třídění odpadů se stalo běžnou součástí života většiny z nás. Dle statistik třídí odpad 75 % obyvatel ČR. Aby taky ne, když je u nás třídění odpadu tak komfortní a máme k dispozici více než 838 000 sběrných nádob na třídění odpadu. I díky zahušťování sběrné sítě to máme ke kontejnerům průměrně pouhých 87 metrů!

Dle statistik vytřídil v loňském roce průměrně každý z nás úctyhodných 78 kg odpadu. Stejně důležité, jako samotné třídění odpadu je, abychom ho třídili správně.

K tomu nám může pomoci značení na obalech, tzv. recyklační značky. Co tedy říkají?

Stejně jako cedulka na oblečení je důležitá i recyklační značka na obalu

Než se pustíme do praní či žehlení, alespoň u nových kousků oblečení vždy pro jistotu zkontrolujeme údaje uvedené na cedulce, abychom měli jistotu, že prádlo vypereme či vyžehlíme bez újmy na jeho kráse.

Věděli jste ale, že velmi podobné „cedulky“ má i každý obal, a to za účelem jeho správného zpracování poté, co spotřebujeme jeho obsah. Na obalech jsou uvedeny tzv. recyklační značky, které nám říkají, jak s odpadem naložit.

Tuto recyklační značku najdeme na obalu v podobě trojúhelníkového grafického symbolu, který může být doplněn o textové nebo číselné označení materiálu, případně kombinací obojího. Ve stručnosti – písmenné zkratky označují materiál, ze kterého jsou obaly vyrobeny:

  • PAP – papír;
  • GL – sklo;
  • ALU – hliníkový obal;
  • plasty mají zkratek více, jelikož jsou závislé na použitém materiálu (např. PE, PET, LDPE, HDPE a další);
  • kombinované odpady (např. nápojové kartony, blistry od léků, sáčky od koření a polévek atd.) mají zkratku začínající písmenem C (z anglického slova „Composite“) a za ním je lomítko a písmenná zkratka materiálu, který v obalu převládá (např. C/PAP).

Recyklační značky určují, kam s obalem

Kromě samotného označení materiálu najdete na obalu i další recyklační značky, například trojúhelník s plnými šipkami, který udává, že je obal vhodný k recyklaci, či trojúhelník s obrysovými šipkami, jenž značí nejen recyklovatelnost obalu, ale i to, že samotný obal je již vyroben s podílem recyklovaného materiálu.
Setkat se však můžete i se symbolem přeškrtnuté popelnice – v takovém případě obal v žádném případě nepatří do nádob na směsný odpad a je třeba odevzdat jej prodejci, do sběrného dvora nebo na jiném sběrném místě k ekologické likvidaci.

Třídění odpadu by se mělo stát nedílnou součástí našich životů, jelikož nám pomáhá šetřit primární suroviny a životní prostředí. Aby však bylo co nejefektivnější, je nutné třídit správně. Proto sledujte recyklační značky a postupujte v souladu s nimi. Má to smysl!