Vydejte se na pouť do „českých Lurd“ k blahoslavenému Hroznatovi

Zaniklá obec Skoky u Žlutic
Zaniklá obec Skoky u Žlutic. Foto: Wikimedia commons, Petr Kraumann, CC BY 3.0 CZ

Skoky u Žlutic, často označované za české Lurdy, se v neděli 16. července stanou cílem poutníků hodlajících uctít na kdysi slavném poutním místě památku blahoslaveného Hroznaty. Po celý den můžete navštívit poutní kostel Panny Marie Skokovské.

Panenko skákavá!

Bývalo zde jedno z nejslavnějších mariánských poutních míst v Čechách, proslavené stejně jako francouzské Lurdy zázračnými uzdraveními, a především pak obrazem Matky Boží, k níž se naši předci modlili vroucně o pomoc. Rčení „Panenko Skákavá“ pochází právě ze Skoků. V 18. století sem směřovalo přes 40 tisíc poutníků ročně.

Skoky u Žlutic
Zaniklá obec Skoky u Žlutic. Foto: Wikimedia Commons/ CC-BY-SA-4.0

Vzkříšení opuštěného místa

Tradici poutí byla přerušila vláda císaře Josefa II., oživení nastalo až ve 20. století. Ke druhému období útlumu poutí pak došlo v období obou světových válek a zejména pak po odsunu Němců v roce 1945. Vesnice byla koncem 60. let minulého století vysídlena a takřka celá srovnána se zemí. Kromě hospody zde zůstal stát barokní poutní kostel Navštívení Panny Marie. V současnosti probíhají aktivity na záchranu a oživení této památky, které ve spolupráci s klášterem Teplá a Spolkem Němců v Čechách, z.s., organizuje spolek Pod střechou, z. s. z Toužimi. Od roku 2009 je kostel sezónně zpřístupněn poutníkům a turistům a každé léto se zde konají církevní a kulturní akce. Jednou z nich je i pouť k blahoslavenému Hroznatovi.

Poutní kostel Navštívení Panny Marie
Skoky u Žlutic, interiér poutního kostela. Foto: Wikimedia Commons/ CC-BY-SA-4.0

Ze šlechtice řeholníkem a mučedníkem

„Středověký rytíř, otec, manžel, poutník do Svaté země, fundátor klášterů, premonstrátský bratr a nakonec mučedník: tím vším byl muž, který se nesmazatelně zapsal do dějin nejen tohoto kraje, ale svým způsobem i Evropy. Zvláště dnes, kdy zlo v některých oblastech světa znovu triumfuje, putujeme k Panně Marii Skokovské a k jejímu věrného synu, blahoslavenému Hroznatovi, s prosbou o ochranu a sílu pro všechny, na které zvláště doléhá moc zla!“ popisuje českého šlechtice, Hroznatu z Ovence, římskokatolický kněz Vladimír Slámečka, jenž bude v poutním kostele celebrovat poutní mši svatou. Ta začíná ve 14 hodin.
Pouť k blahoslavenému Hroznatovi je součástí projektu Živé Skoky, usilujícího o návrat života do areálu bývalé obce Skoky, a především o oživení poutního chrámu Navštívení Panny Marie jako místa setkávání.

Osada Skoky. Foto: Flickr.com / Tomáš Petrů / CC BY-SA 2.0
Kostel Navštívení Panny Marie v obci Skoky. Foto: Flickr.com / Tomáš Petrů / CC BY-SA 2.0

Kde Skoky u Žlutic najdete?

Kraj: Karlovarský
Okres: Karlovy Vary
Obec: Žlutice
Lokalita: Skoky

Pořadatel akce

Spolek Pod střechou, z. s.
Skoky 21, 364 71 Žlutice
Tel.: +420 776 359 319
E-mail: linhart@centrum.cz
Web: www.skoky.eu