Kostel svatého Klimenta: Objevte nejstarší románské freskové malby u nás

Kostel sv. Klimenta, Stará Boleslav. Foto Veronika Janečková. Zdroj: Informační a kulturní centrum Stará Boleslav
Kostel sv. Klimenta, Stará Boleslav. Foto Veronika Janečková. Zdroj: Informační a kulturní centrum Stará Boleslav

Románský kostel svatého Klimenta v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi je naší významnou církevní památkou. Vznikl kolem roku 1100 a do dnešních dnů se v jeho interiérech dochovala část originální nástěnné freskové výmalby z poloviny 12. stol., přinášející obrazy ze života světce. Poznejte poutní místo spojené se svatováclavskou tradicí a kulturní dědictví České republiky.

Kostel svatého Klimenta ve Staré Boleslavi je památkou evropského významu

Kostel svatého Klimenta v těsném sousedství baziliky sv. Václava v historickém jádru města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav patří díky dochovaným nástěnným malbám z druhé poloviny 12. století k nejpřednějším památkám středověkého umění v Čechách a na Moravě. Jeho zasvěcení souvisí s cyrilometodějskou misií a s přenesením ostatků světce slovanskými věrozvěsty z dalekého Krymu do střední Evropy. Je důležitou historickou a uměleckou památkou spojenou s místem umučení prvního českého světce a zemského patrona sv. Václava.

Staňte se členem FB skupiny Fajnvylety.cz a získáte přístup ke stovkám tipů na zajímavé výlety. Podělte se o fotky a zážitky z vašich výletů.

Fresková malba, kostel sv. Klimenta ve Staré Boleslavi. Zdroj: Informační a kulturní centrum Stará Boleslav
Fresková malba, kostel sv. Klimenta ve Staré Boleslavi. Zdroj: Informační a kulturní centrum Stará Boleslav

Prohlédněte si výmalbu historické hodnoty

Vydejte se na výlet do kostela svatého Klimenta, který spolu s bazilikou sv. Václava ve Staré Boleslavi byl v roce 1995 prohlášen národní kulturní památkou.
K objevení jeho originálních nástěnných fresek došlo kolem r. 1890. Znázorňují výjevy ze života sv. Klimenta. Jsou patrné na jižní stěně kostela ve třech obrazech, které popisují jeho vyslání do vyhnanství císařem Trajánem, objevení zázračného pramene vody a mučednickou smrt v moři. Mezi okny je pak zobrazena postava v bílém rouchu, snad sv. Petr, který Klimenta přivedl k víře. Malby, kterými dal neznámý fundátor vyzdobit stěny staroboleslavského kostela sv. Klimenta krátce po vzniku raně středověké stavby, jsou druhé nejstarší dochované na našem území (po slavné rotundě sv. Kateřiny ve Znojmě). Svojí kvalitou a někdejší obsahovou i výtvarnou náročností se řadí k nejskvělejším výkonům románského malířství v širokém nadregionálním kontextu. Fragmenty dodnes svědčí o tom, o jak významné dílo šlo, jsou právem v centru pozornosti badatelů i širší veřejnosti a jejich aktuální průzkum a budoucí záchrana je společenským úkolem nejvyšší důležitosti.

Malby v interiéru staroboleslavského kostela sv. Klimenta. Zdroj: Informační a kulturní centrum Stará Boleslav
Malby v interiéru staroboleslavského kostela sv. Klimenta. Zdroj: Informační a kulturní centrum Stará Boleslav

Malé nahlédnutí do dějin kostela

Za dobu své historie prošel kostel svatého Klimenta ve Staré Boleslavi mnoha útrapami i úpravami. Ve 14. stol. byl goticky přestavěn, přežil i husitské období. V r. 1640 ho zpustošil velký požár, později se dočkal renovace. V 18. stol. sloužil jako pohřební kaple. V polovině 19. stol. jeho statiku poškodila stavba blízké silnice a musel být znovu opraven. Restaurátorské práce následně probíhaly ve 20. i 21. století.

Malby v interiéru staroboleslavského kostela sv. Klimenta. Zdroj: Informační a kulturní centrum Stará Boleslav
Malby v interiéru staroboleslavského kostela sv. Klimenta. Zdroj: Informační a kulturní centrum Stará Boleslav

Kde kostel svatého Klimenta najdete?

Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Město: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Kde získáte další informace?

Informační a kulturní centrum Stará Boleslav
Jungmannova 4
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

tel.: +420 312 313 312
tel.: +420 728 663 654
e-mail: infocentrum@staraboleslav.com
www.staraboleslav.com

Tip na výlet ve středočeském souměstí

Navštivte město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, poznáte ne jedno, ale dvě města. Historická Stará Boleslav je poutním místem, strážcem Palladia země české. Významnou památkou se skvostnými sgrafity je zámek Brandýs nad Labem, jeho návštěvu si můžete zpestřit únikovou hrou.

Akce vztahující se k tomuto výletu

VÝLETY V OKOLÍ

Vyberte vzdálenost výletů v okolí: km


Warning: Undefined variable $distance in /data/web/virtuals/252913/virtual/www/domains/fajnvylety.cz/wp-content/themes/mh-magazine/content-single.php on line 105

Warning: Undefined array key 1 in /data/web/virtuals/252913/virtual/www/domains/fajnvylety.cz/wp-content/themes/mh-magazine/content-single.php on line 97

Warning: Undefined variable $distance in /data/web/virtuals/252913/virtual/www/domains/fajnvylety.cz/wp-content/themes/mh-magazine/content-single.php on line 105

Warning: Undefined array key 1 in /data/web/virtuals/252913/virtual/www/domains/fajnvylety.cz/wp-content/themes/mh-magazine/content-single.php on line 97

Warning: Undefined variable $distance in /data/web/virtuals/252913/virtual/www/domains/fajnvylety.cz/wp-content/themes/mh-magazine/content-single.php on line 105

Warning: Undefined variable $distance in /data/web/virtuals/252913/virtual/www/domains/fajnvylety.cz/wp-content/themes/mh-magazine/content-single.php on line 105

Warning: Undefined variable $distance in /data/web/virtuals/252913/virtual/www/domains/fajnvylety.cz/wp-content/themes/mh-magazine/content-single.php on line 105

Warning: Undefined array key 1 in /data/web/virtuals/252913/virtual/www/domains/fajnvylety.cz/wp-content/themes/mh-magazine/content-single.php on line 97

Warning: Undefined variable $distance in /data/web/virtuals/252913/virtual/www/domains/fajnvylety.cz/wp-content/themes/mh-magazine/content-single.php on line 105

Warning: Undefined array key 1 in /data/web/virtuals/252913/virtual/www/domains/fajnvylety.cz/wp-content/themes/mh-magazine/content-single.php on line 97

Warning: Undefined variable $distance in /data/web/virtuals/252913/virtual/www/domains/fajnvylety.cz/wp-content/themes/mh-magazine/content-single.php on line 105

Warning: Undefined array key 1 in /data/web/virtuals/252913/virtual/www/domains/fajnvylety.cz/wp-content/themes/mh-magazine/content-single.php on line 97

Warning: Undefined variable $distance in /data/web/virtuals/252913/virtual/www/domains/fajnvylety.cz/wp-content/themes/mh-magazine/content-single.php on line 105

Warning: Undefined variable $distance in /data/web/virtuals/252913/virtual/www/domains/fajnvylety.cz/wp-content/themes/mh-magazine/content-single.php on line 105

Warning: Undefined array key 1 in /data/web/virtuals/252913/virtual/www/domains/fajnvylety.cz/wp-content/themes/mh-magazine/content-single.php on line 97

Warning: Undefined variable $distance in /data/web/virtuals/252913/virtual/www/domains/fajnvylety.cz/wp-content/themes/mh-magazine/content-single.php on line 105

Nebyly nalezeny žádné výlety ve zvolené vzdálenosti.