Pevnostní muzeum, aneb výlet nejen pro nadšence vojenské historie

Muzeum lehkého opevnění Vranov, Jihomoravský kraj. Autor: Martin Černý

Vydejte se na procházku do historie naší země – Pevnostní muzeum ve Vranově vás zavede do doby budování předválečného pohraničního opevnění. V Jihomoravském kraji nedaleko vodní nádrže Vranov můžete vstoupit a prohlédnout si dvě plně vyzbrojené pevnůstky. Byly zachráněny a opraveny díky obětavým nadšencům a mohou se tak předvést v plné své kráse všem zvídavým turistům.

Co v Pevnostní muzeu uvidíte?

Pevnostní muzeum Vranov je tvořeno dvěma objekty lehkého opevnění a navazující naučnou stezkou vedoucí kolem třetí pevnůstky. První objekt (typu „E”) je uveden do předpokládaného stavu v roce 1938 a ve druhém řopíku (typu „B”) je instalované poválečné vybavení z doby příprav na III. světovou válku. V rámci velkých prohlídkových akcí je několikrát do roka zpřístupňována ještě třetí pevnůstka, jejíž interiér je vybaven do období 50. let minulého století, kdy se s poválečnou reaktivací opevnění teprve začínalo.

Objekt 1238 – pevnůstka z roku 1937, typ „E” je již dnes zcela rekonstruován do stavu, ve kterém se měl nacházet v době zářijové krize v roce 1938. Je vybaven lafetací vz. 37 s příslušenstvím, ve které je v době prohlídek lafetován těžký kulomet vzor 37. Pro pozorování je pevnůstka vybavena zrcátkovým periskopem a kvůli výměně vzduchu ventilační soupravou, kterou zde rovněž uvidíte. Pro ochranu vchodu slouží vchodová střílna, ze které bylo možné dle potřeby vést palbu pistolí či puškou. Součástí většiny objektů je i granátový skluz i nejnutnější výzbroj a výstroj nutná pro pobyt posádky v objektu.

Stezka Pevnostním muzeem

Objekt 1237 – SLO. vz. 37 typ B1-80 je jediným dvoustřílnovým objektem Pevnostního muzea Vranov. Jeho exteriér i interiér je zrekonstruován do stavu v jakém se opevnění na Vranovsku nacházelo v 70. letech minulého století. Jsou zde k vidění lafetace UL-1 ve kterých jsou zalafetovány kulomety vz. 43 a vz. 59, kompletní příslušenstvím k lafetacím, poválečné lapače nábojnic, osobní zbraně osádky včetně těch protitankových a ostatní výstrojní a výzbrojní součásti armády z 60. nebo 70. let.

Pevnostní muzeum Vranov
Muzeum lehkého opevnění Vranov, Jihomoravský kraj. Autor: Martin Černý
Pevnostní muzeum ve Vranově
Muzeum lehkého opevnění Vranov, Jihomoravský kraj. Autor: Martin Černý
Muzeum lehkého opevnění Vranov, Jihomoravský kraj. Autor: Martin Černý

Kudy k „řopíkům”?

Areál najdete asi 200 metrů nad Vranovským zámkem u komunikace směrem na Šafov. U autobusové zastávky Vranov – statek zabočíte doprava. Nejbližší vlaková stanice je Šumná, odkud je to k muzeu pěšky přibližně 7 km. V době turistické sezóny jezdí pravidelně ze Šumné do Vranova autobusové spoje.

Cestu k Pevnostnímu muzeu si můžete také zpestřit jízdou turistickým vláčkem z Vranova nad Dyjí. Jezdí v červenci a srpnu. Jízdní řád, ceník a aktuální informace najdete na webových stránkách Vranovská dopravní.

Stezka po čs. lehkém opevnění

Naučná stezka vede kolem dalšího objektu lehkého opevnění, jedná se o typ „C”. Céčko bylo cílem zkoušek kvality pevnostního železobetonu, které prováděli němečtí ženisté v říjnu 1938. Proto je zničen. U tohoto objektu, který vyhlíží, jako by byl odstřelen teprve včera, je možné shlédnout systém betonáže fortifikačních staveb tohoto typu. V okolí se nachází soustava polosesutých zákopů z období mobilizace v září 1938.

Pevnostní muzeum Vranov

Muzeum lehkého opevnění ve Vranově nad Dyjí vzniklo v roce 1998, kdy započaly první rekonstrukční práce na tehdy opuštěných objektech. Zcela záměrně bylo vybráno opevnění v Junáckém údolí, neboť se zde dochovala pozoruhodná linie opevnění chránící životně důležitou hráz Vranovské přehrady. Hlavním záměrem rekonstrukčních prací bylo uvedení několika pevnostních objektů do stavu z různých historických období, první republikou počínaje a obdobím Železné opony konče. Přijďte a posuďte sami, případně ho můžete navštívit pouze na internetu, a to pomocí odkazů na této stránce.

Opevnění na Vranovsku

Jedním z nejdůležitějších úkolů opevnění na jižní Moravě byla obrana vodní nádrže Vranov postavené na řece Dyji v polovině 30. let. Přehrada totiž ovlivňovala výši hladiny vody v řece Dyji. Obranu strategicky důležité hráze zajišťuje předsunutá linie opevnění, která začíná pod zámkem Vranov a končí nad přehradou.

Vranovský úsek je bezesporu nejzajímavějším úsekem z celé republiky. Vyskytuje se zde celá řada zvláštností, mezi které patří především zeslabené objekty, řopíky typu „C” – 180. Další specialitou vranovského úseku je dvoupatrový zeslabený řopík typu „A” – 160 pod zámkem Vranov. Jeho umístění v prudké stráni si vynutilo zvláštní stavební řešení, kdy je vstup umístěn pod střílnou levé kasematy.

Některé objekty jsou nyní beznadějně skryty v zástavbě chatek či pomalu zarůstají v zapomnění v lesích NP Podyjí. Svými prázdnými střílnami stále míří do prostorů, kudy měl přijít nepřítel. Jako malé memento ale vzniklo nedaleko vranovského zámku muzeum čs. opevnění, které alespoň trochu připomíná zašlou slávu našeho opevnění.

Tip na výlet: Když už budete ve Vranově nad Dyjí, nemůžete opomenout trochu jinou historii a to pohádkový zámek Vranov nad Dyjí na vysoké skále. I město samo je pozoruhodné.

Turistické informace – Pevnostní muzeum Vranov

Otevírací doba

červenec a srpen – denně mimo pondělí od 9:30 do 17:30 hodin
květen, červen – sobota a neděle od 9:30 do 17:30 hodin

Vstupné

dospělí 70 Kč, děti od 6 do 12 let 30 Kč

Kde Pevnostní muzeum najdete?

Jihomoravský kraj, okres Znojmo, Vranov nad Dyjí

Kontakt

Pevnostní muzeum Vranov
Vranov nad Dyjí
Martin Černý
tel.: +420 732 605 638
e-mail: muzeum-vranov@centrum.cz
www.muzeum-vranov.sweb.cz

 

VÝLETY V OKOLÍ

Vyberte vzdálenost výletů v okolí: km

Nebyly nalezeny žádné výlety ve zvolené vzdálenosti.