Příbram: Poznejte sakrální skvosty v bývalém hornickém městě

Příbram: Budova konviktu u Jiráskových sadů. Zdroj foto: Poznejpribram.cz
Příbram: Budova konviktu u Jiráskových sadů. Zdroj foto: Poznejpribram.cz

Vyrazte s námi na tak trochu duchovní pouť do původně hornického města Příbram. Historické město má totiž mimo četných památek a zajímavostí týkajících se hornictví v regionu i silnou sakrální stopu. Objevujte s námi sakrální památky Příbrami.

Pokud se domníváte, že hornictví a duchovno nejde dohromady, vyvedeme vás z omylu. I horníci měli a mají i dnes stálé a silné ochránce mezi svatými. Které? Svatou Barboru, která je odedávna jejich patronkou po celé Evropě, a svatého Prokopa, který je ryze českým patronem a ochráncem. Není proto vůbec s podivem, že Příbram, ležící ve Středočeském kraji cca 54 kilometrů od metropole Prahy, má hned několik krásných a zajímavých svatostánků. Třicetitisícové město, položené půvabně pod pohořím Brdy na říčce Litavce, skýtá rovnou pětici sakrálních památek.

Staňte se členem FB skupiny Fajnvylety.cz a získáte přístup ke stovkám tipů na zajímavé výlety. Podělte se o fotky a zážitky z vašich výletů.

Příbram: Kostel svatého Jakuba na náměstí T.G.Masaryka. Zdroj foto: Poznejpribram.cz
Příbram: Kostel svatého Jakuba na náměstí T. G. Masaryka. Zdroj foto: Poznejpribram.cz

Kostel svatého Jakuba na náměstí T.G.Masaryka v Příbrami

Nejstarší památkou města Příbrami je bezesporu kostel svatého Jakuba, nazývaný též kostel svatého Jakuba Většího nebo kostel svatého Jakuba Staršího. Najdete jej přímo na náměstí T. G. Masaryka města Příbrami, kterému tvoří jeho výraznou dominantu. Kostel několikrát přestavěli a proměňoval se od gotického stylu až po stávající pseudorománský styl. Viditelný je především na exteriéru kostela a jeho věži, která má podobu jehlanu se čtyřmi osmibokými věžičkami. Interiér je převážně barokní, přičemž hlavní oltář, boční oltáře a kazatelna pocházejí z kláštera v Mariánské Týnici. Ve středověku byla stavba opevněna a ve věži jsou patrné částečně zazděné střílny z 15.-16. století. Římskokatolický farní kostel je chráněn jako cenná kulturní památka.
Další informace včetně kontaktů na najdete na webových stránkách Poznejpribram.cz zde.

Víte, že…
…věžní hodiny kostela svatého Jakuba v Příbrami jsou atypické ukazatelem hodin a minut? Hodiny tu ukazuje velká ručička a minuty malá.

Příbram: Kostel sv. Vojtěcha na náměstí J. A. Alise. Zdroj foto: Poznejpribram.cz
Příbram: Kostel svatého Vojtěcha na náměstí J. A. Alise. Zdroj foto: Poznejpribram.cz

Kostel svatého Vojtěcha na náměstí J. A. Alise

Chrám svatého Vojtěcha je římskokatolickým kostelem v příbramské městské části zvané Březové Hory. Novorenesanční trojlodní kostel tvoří dominantu náměstí J. A. Alise, přičemž vystavěn byl v letech 1886 až 1889. Má převýšenou střední loď a hranolovou věž v čelním průčelí. V interiéru je hlavní oltář, zasvěcený svatému Vojtěchovi a dva boční oltáře, zasvěcené Panně Marii a svatému Václavovi. Dnes je kostel svatého Vojtěcha chráněn jako kulturní památka. Kostel je ve farnosti Březové hory.
Další informace na najdete na webových stránkách Poznejpribram.cz.

Kostel svatého Prokopa. Zdroj foto: Poznejpribram.cz
Kostel svatého Prokopa. Zdroj foto: Poznejpribram.cz

Kostel svatého Prokopa v Příbrami

Kostel alias chrám svatého Prokopa v Příbrami, zvaný též Prokopský kostel, je sakrální stavbou Československé pravoslavné církve. Postavili jej roku 1901 v pseudorománském slohu. Kostel svatého Prokopa najdete na Prokopské ulici v nejvyšším bodě příbramských Březových Hor. Kostel je dnes kulturní památkou.

Víte, že…
… kdysi v místě dnešního kostela stávala dřevěná Prokopská zvonice, postavená horníky v 16. století? A že se okolo nacházely havířské domky a jedny z nejstarších důlních šachet? A že tato Prokopská zvonice byla nejstarším církevním objektem v tehdejších Březových Horách?

Původní zvon Prokopské zvonice dnes najdete v Hornickém muzeu Příbram. Svatostánek je zasvěcen svatému Prokopovi. Jednolodní kostel má hranolovou věž v západním průčelí, uvnitř se nachází původní presbytář se sanktusovou věžičkou a loď s přistavěnou sakristií. Každoroční (dříve tradiční a nedávno obnovené) Prokopské pouti dodávají kostelíku na současném významu. Úchvatný je také březový les Koráb se dvěma velkými kříži, kamenným z roku 1831 a litinovým z roku 1859 v blízkosti kostela.
Další informace najdete na webových stránkách Poznejpribram.cz.

Budova konviktu. Zdroj foto: Poznejpribram.cz
Budova konviktu. Zdroj foto: Poznejpribram.cz

Budova konviktu u Jiráskových sadů v Příbrami

K sakrálním stavbám v Příbrami lze přičíst i arcibiskupský konvikt v Jiráskových sadech, který dnes slouží k jiným účelům. Krásná budova v novorenesančním francouzském slohu z roku 1892, je dílem architektů Vojtěcha Ignáce Ullmanna a Bedřicha Münzbergera.
Odedávna stavba sloužila k ubytovávání studentů. Roku 1922 konvikt zrušili. V budově pak sídlil rektorát Vysoké školy báňské, pak opět v letech 1946-1950 sloužila stavba jako arcibiskupský konvikt. Poté zde sídlil okresní národní výbor, okresní úřad, domov mládeže a od roku 2011 je konvikt sídlem Ústavu sv. Jana Nepomuka Neumanna při VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.
Další informace najdete na webových stránkách Poznejpribram.cz zde.

Sbor Mistra Jakoubka ze Stříbra. Zdroj foto: Poznejpribram.cz
Sbor Mistra Jakoubka ze Stříbra. Zdroj foto: Poznejpribram.cz

Sbor Mistra Jakoubka ze Stříbra

Moderní a nejnovější sakrální stavbou města Příbram je chrám Církve československé husitské na paměť Mistra Jakoubka ze Stříbra. Stavba se vyjímá v příbramských Březových Horách, a má funkcionalistické a konstruktivistické architektonické prvky. Budovu postavili za půl roku, přičemž za návrhem stavby stáli architekti Stanislav Vachata a František Bílek. Slavnostní otevření budovy proběhlo 25.10.1936 s účastí mnoha význačných osobností a duchovních. Stavba dostala také tři zvony pojmenované po význačných osobnostech Česka – Hus, Masaryk a Farský. Více informací najdete na webových stránkách Poznejpribram.cz.

Víte, že…
…v 30 metrů vysoké věži kostela je dnes rozhledna s dechberoucími výhledy nejen na blízké, ale i daleké okolí Příbrami, včetně Brdských kopců a lesů?

Kde se sakrální stavby nachází?

Kraj: Středočeský
Okres: Příbram
Město: Příbram

Informace můžete získat v IC

Turistické informační centrum města Příbram
Pražská 129
261 00 Příbram

tel.: +420 773 747 843
e-mail: info@pribram.eu
web: www.poznejpribram.cz

Tipy na výlety ve městě Příbram a okolí

Vydejte se do zámečku Ernestinum po stopách světoznámého fotografa do Galerie Františka Drtikola, nebo uzavřete svoji duchovní pouť Příbramskem na Svaté Hoře. Čechova stodola u Příbrami vím připomene kouzlo českých tradic a pověstí

Akce vztahující se k tomuto výletu

VÝLETY V OKOLÍ

Vyberte vzdálenost výletů v okolí: km


Warning: Undefined array key 1 in /data/web/virtuals/252913/virtual/www/domains/fajnvylety.cz/wp-content/themes/mh-magazine/content-single.php on line 97

Warning: Undefined variable $distance in /data/web/virtuals/252913/virtual/www/domains/fajnvylety.cz/wp-content/themes/mh-magazine/content-single.php on line 105

Warning: Undefined array key 1 in /data/web/virtuals/252913/virtual/www/domains/fajnvylety.cz/wp-content/themes/mh-magazine/content-single.php on line 97

Warning: Undefined variable $distance in /data/web/virtuals/252913/virtual/www/domains/fajnvylety.cz/wp-content/themes/mh-magazine/content-single.php on line 105

Warning: Undefined variable $distance in /data/web/virtuals/252913/virtual/www/domains/fajnvylety.cz/wp-content/themes/mh-magazine/content-single.php on line 105

Warning: Undefined array key 1 in /data/web/virtuals/252913/virtual/www/domains/fajnvylety.cz/wp-content/themes/mh-magazine/content-single.php on line 97

Warning: Undefined variable $distance in /data/web/virtuals/252913/virtual/www/domains/fajnvylety.cz/wp-content/themes/mh-magazine/content-single.php on line 105

Warning: Undefined variable $distance in /data/web/virtuals/252913/virtual/www/domains/fajnvylety.cz/wp-content/themes/mh-magazine/content-single.php on line 105

Warning: Undefined array key 1 in /data/web/virtuals/252913/virtual/www/domains/fajnvylety.cz/wp-content/themes/mh-magazine/content-single.php on line 97

Warning: Undefined variable $distance in /data/web/virtuals/252913/virtual/www/domains/fajnvylety.cz/wp-content/themes/mh-magazine/content-single.php on line 105

Warning: Undefined array key 1 in /data/web/virtuals/252913/virtual/www/domains/fajnvylety.cz/wp-content/themes/mh-magazine/content-single.php on line 97

Warning: Undefined variable $distance in /data/web/virtuals/252913/virtual/www/domains/fajnvylety.cz/wp-content/themes/mh-magazine/content-single.php on line 105

Warning: Undefined variable $distance in /data/web/virtuals/252913/virtual/www/domains/fajnvylety.cz/wp-content/themes/mh-magazine/content-single.php on line 105

Warning: Undefined array key 1 in /data/web/virtuals/252913/virtual/www/domains/fajnvylety.cz/wp-content/themes/mh-magazine/content-single.php on line 97

Warning: Undefined variable $distance in /data/web/virtuals/252913/virtual/www/domains/fajnvylety.cz/wp-content/themes/mh-magazine/content-single.php on line 105

Warning: Undefined array key 1 in /data/web/virtuals/252913/virtual/www/domains/fajnvylety.cz/wp-content/themes/mh-magazine/content-single.php on line 97

Warning: Undefined variable $distance in /data/web/virtuals/252913/virtual/www/domains/fajnvylety.cz/wp-content/themes/mh-magazine/content-single.php on line 105

Nebyly nalezeny žádné výlety ve zvolené vzdálenosti.