Přivítejte v Pasohlávkách římské legionáře po jejich náročném třídenním pochodu!

Festival GERMANIA SUBACTA.
Festival GERMANIA SUBACTA. Foto: Radek Hájek

Osm římských legionářů se v plné polní vydá v pondělí 24. července na třídenní Expedici Caligae, jejímž cílem je Hradisko u Mušova, kde si Římané v dobách markomanských válek postavili opevněný vojenský tábor. Co myslíte, obstojí Římané tuto zkoušku a překonají nástrahy, které je čekají na území Barbarů?

Pokud jste na jejich cestu zvědaví, navštivte ve středu 26. července archeologické Návštěvnické centrum Mušov alias Bránu do Římské říše. Vstupte na místa, kde před téměř 2000 lety tábořili slavní římští legionáři císaře Marca Aurelia. Vojáci sem dorazí kolem 12. hodiny a povypráví vám, co vše je po cestě potkalo.

EXPEDICE CALIGAE, Mušov u Pasohlávek
EXPEDICE CALIGAE. Foto: Návštěvnické centrum Mušov

Zátěžový test

Jejich cesta rozhodně nebude lehká. Každý z nich bude pochodovat v plné zbroji a výstroji, která činí okolo 25 kg. Navíc v římských vojenských sandálech zvaných caligae, které daly název samotné expedici.

Úkolem těchto osmi mužů, kteří v legii tvořili základní jednotku, tzv. contubernium, bude ověření průchodnosti terénem mezi dvěma archeologickými lokalitami, a to římským pochodovým táborem v Brně-Modřicích, odkud vyrazí, a vojenskou základnou na Hradisku u Mušova nedaleko Pasohlávek. Tyto dva body jsou od sebe vzdáleny 50 kilometrů. Během třídenního pochodu bude také testována zátěž, jíž budou vystaveny vojenské sandály.

Římské sandály caligae.
Římské sandály caligae. Foto: Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Na prahu římského impéria

Po celý tento den (od 10 do 18 hodin) budete mít možnost si také prohlédnout expozice Brány do Římské říše a seznámit se s historickými okolnostmi budování římské pevnosti na Hradisku u Mušova i archeologickými nálezy z doby působení Římanů na našem území. Prohlídka vám umožní lépe poznat a pochopit dobu, kdy na jih Moravy pronikly římské legie, a území místních germánských Markomanů se tak ocitlo na prahu začlenění do Římské říše. Čeká vás široká škála forem prezentací včetně atraktivních filmů, hologramu, rekonstruovaného legionáře a různých tematických her.

Z Návštěvnického centra se můžete vydat na naučnou stezku „Mušov – Brána do Římské říše“, která vás provede po místech nejvýznamnějších archeologických objevů na Hradisku. Na ni navazuje naučná stezka „Germáni před branami Římské říše“, po níž dojdete k místu objevu slavného knížecího hrobu u Mušova a rozsáhlého germánského sídliště z doby římské na okraji dnešních Pasohlávek.

Návštěvnické centrum Mušov - Brána do Římské říše
Návštěvnické centrum Mušov – Brána do Římské říše. Foto: NC Mušov

Místo konání akce

Kraj: Jihomoravský
Okres: Brno-venkov
Město: Pasohlávky

Pořadatel akce

Návštěvnické centrum Mušov – Brána do Římské říše
Pasohlávky 244
691 22 Pasohlávky
Tel.: +420 736 184 833
E-mail: branadorimskerise@arub.cz
Web: www.branadorimskerise.cz