Skanzen Vysoký Chlumec u Příbrami je jako návrat do starých časů

Skanzen Vysoký Chlumec, kolna z Arnoštovic. Zdroj: Creative Commons (CC BY-SA 3.0). Autor: ŠJů

Skanzen Vysoký Chlumec a Muzeum Špýchar v Prostřední Lhotě ve Středočeském kraji vás nechají vstoupit do období od 18. do počátku 20. století a ukáží vám, jaké bylo žití v hornické oblasti na území středního Povltaví.

Vydejte se za poznáním historických cenných památek, které by jinak zanikly v zapomnění. Zásluhou Hornického muzea Příbram vznikl ve Vysokém Chlumci skanzen, který uchovává historická vesnická stavení, a v Muzeu Špýchar se seznámíte především s životem prostého obyvatelstva středního Povltaví, které je spjato s těžbou a zpracováním zlata.

Skanzen Vysoký Chlumec
Skanzen Vysoký Chlumec. Zdroj: Creative Commons (CC BY-SA 3.0). Autor: ŠJů

Skanzen Vysoký Chlumec

Muzeum vesnických chaloupek je v podstatě záchrannou stanicí, do které památkáři postupně přenášejí obytné hospodářské, technické i sakrální stavby, které by jinak na původním místě zcela zanikly. Můžete se tak procházet mezi starobylými chaloupkami, nahlédnout i vstoupit do stavení, kde lidé žili a pracovali. Uvidíte předměty z vybavení venkovské domácnosti, lidové oděvy, zemědělské a řemeslnické nástroje a další předměty rolnického hospodářství.

Přijeďte na Den řemesel

Areál Skanzenu ve Vysokém Chlumci ožije v sobotu 25. 7. dvěma desítkami řemesel spjatých s venkovským hospodářstvím a lidovým stavitelstvím. Z řemesel, která se uplatnila i při budování tohoto skanzenu, uvidíte práci tesaře, kováře, kamnáře, opracování kamene, přípravu hliněných omítek a ruční štípání šindelů. Novinkou letošního Dne řemesel bude ukázka řezání a hoblování na Gangloffově šindelce.

Dále se můžete těšit na tradiční řemeslníky, např. hrnčíře, bednáře, řezbáře, voskářku, předení na kolovrátku i výrobu píšťal. Budou se péct reliéfní medové perníky i chleba v historické peci. Program bude doplněn o vystoupení flašinetáře Jana Bondry, prodej keramiky, suvenýrů a občerstvení. Program začíná v 10 a končí v 17 hodin. Vstupné: 40 Kč dospělí, 20 Kč děti, studenti a senioři, 100 Kč rodinné vstupné.

nejen skanzen Vysoký Chlumec, ale i Muzeum Špýchar stojí za návštěvu
Muzeum Špýchar Prostřední Lhota

Muzeum ve špýcharu

V obci Prostřední Lhota najdete monumentální barokní čtyřpodlažní budovu z roku 1770, kterou nechali vystavět členové řádu křížovníků s červenou hvězdou. V ní si můžete prohlédnout expozici seznamující se životem venkovského obyvatelstva středního Povltaví a také s výsledky archeologického výzkumu keltského oppidia (oppidium = opevněné sídliště) Hrazany. Instalované dobové exponáty, především zemědělské stroje a nářadí a vybavení interiérů lidového obydlí vám přiblíží život rolníka ve druhé polovině 19. století. Zajímavostí je instalace interiéru vesnické hospody a fotodokumentace staré Vltavy a života v obcích, osadách a samotách kolem řeky.

Turistické informace 

Obě turisticky zajímavá místa leží ve Středočeském kraji západně od Příbrami a jsou ve správě Hornického muzea Příbram. Jsou od sebe vzdálené asi 25 km, takže je motorizovaní turisté i vyznavači cyklotoulek mohou bez problémů navštívit v jeden den.

Tip na výlet v okolí: Nestačí vám vstup do historie? Pak neváhejte a navštivte nedaleké mystikou a pohnutou historií opředené ruiny hradu Zvěřince.  

Otevírací doba a vstupné do skanzenu

červenec – srpen: úterý–neděle 9:00 – 18:00 hodin
září – říjen: úterý – neděle 9:00 –17:00 hodin
duben: úterý – neděle 9:00 – 17:00 hodin
květen – červen: úterý – pátek 9:00 – 17:00 hodin; sobota – neděle 9:00 – 18:00 hodin

Vstupné na prohlídkovou trasu A
(s průvodcem)

dospělí 60 Kč, děti, senioři a studenti 30 Kč, rodinné (2 dospělí + 2 až 4 děti) 140 Kč

Vstupné na prohlídkovou trasu B
(volná prohlídka areálu)

dospělí 40 Kč, děti, senioři a studenti 20 Kč, rodinné (2 dospělí + 2 až 4 děti) 100 Kč

Část areálu je přístupná pro vozíčkáře, k dispozici je bezbariérové WC. Svého mazlíčka nechejte raději doma, do skanzenu je zákaz vstupu se psem.

Otevírací doba a vstupné do muzea Špýchar

červenec – srpen: úterý – neděle 9:00 – 18:00 hodin
září – říjen: sobota – neděle 9:00 – 17:00 hodin
květen: sobota – neděle 9:00 – 18:00 hodin
červen: úterý – pátek 9:00 – 17:00 hodin; sobota – neděle 9:00 – 18:00 hodin

Vstupné do Špýcharu

dospělí 40 Kč, děti, senioři a studenti 20 Kč, rodinné (2 dospělí + 2 až 4 děti) 100 Kč.

Kde skanzen Vysoký Chlumec najdete?

Středočeský kraj, okres Příbram, Vysoký Chlumec
Středočeský kraj, okres Příbram, Prostřední Lhota

Kontakt Skanzen Vysoký Chlumec

Muzeum vesnických staveb středního Povltaví Skanzen Vysoký Chlumec
262 52 Vysoký Chlumec
tel.: +420 733 371 546, +420 318 633 138
e-mail: info@muzeum-pribram.cz
www.muzeum-pribram.cz

Kontakt Muzeum Špýchar

Muzeum Špýchar Prostřední Lhota
Prostřední Lhota 1, 262 03 Nový Knín
tel.: +420 702 019 932, +420 318 543 958
e-mail: info@muzeum-pribram.cz
www.muzeum-pribram.cz

VÝLETY V OKOLÍ

Vyberte vzdálenost výletů v okolí: km

Nebyly nalezeny žádné výlety ve zvolené vzdálenosti.