Vydejte se na Biocentrum Ostrůvek stezkou mezi mokřady a tůněmi

Biocentrum Ostrůvek u Kobylí, Jihomoravský kraj. Zdroj: Muzeum Kobylí

Biocentrum Ostrůvek najdete u jihomoravské obce Kobylí. Je oblíbeným cílem výletníků a zájemců o přírodu. Vnímavý pozorovatel si zde zcela jistě najde místo pro nerušené pozorování krajiny a jejích obyvatel, jak ze živočišné, tak rostlinné říše. Jaký zážitek vás čeká na tomto pozoruhodném místě?

Naučnou stezkou na Biocentrum Ostrůvek

Biocentrum Ostrůvek najdete 15 hektarech pozemků se dvěma mělkými jezery – Mělkým a Koňským – a systémem osluněných a zastíněných vodních tůní, mokřadních stanovišť a kompletně přeloženým meandrujícím Kobylským potokem.

V blízkosti vodních ploch můžete číst informace o životu v mokřadu na naučných panelech. Seznámíte se tak s historií samotného místa – od dob dávno minulých, kdy se na místě rozlévalo teplé třetihorní moře, až do doby intenzivního chovu ryb v Kobylském jezeru a následné zemědělské činnosti. Objevíte také vzácných slanomilné rostliny, které po dlouhých letech hibernace znovu osídlily břehy velkých jezer.

Navštivte toto krásné místo uprostřed zemědělské krajiny, je poučným výletem nejen pro dospělé zájemce o přírodu, ale také pro děti či studenty. Vnímavý pozorovatel si zde najde místo pro nerušené pozorování přírody, nejen v období jejího probouzení a rozkvětu, ale i v zimních měsících.

Biocentrum Ostrůvek
Biocentrum Ostrůvek u Kobylí, Jihomoravský kraj. Zdroj: Muzeum Kobylí

Rostlinná říše

Vegetační úpravy jsou tvořeny výsadbami původních druhů dřevin, jako je javor, dub, jasan, lípa, habr, jeřáb, jilm, vrba, třešeň, hrušeň, jabloň, a založením trvalých travních porostů lučních travin bylinného charakteru, které společně tvoří bohatě členěné společenstvo. Celkově je na ploše biocentra vysázeno více než 2500 stromů a přes 5000 keřů včetně takřka 2500 košíkářských vrb.

Plazník a broukoviště

Nedílnou součástí Biocentra Ostrůvek jsou i tzv. biotechnická opatření, která umožňují rozvoj co největšímu počtu živočichů. Prvním takových opatřením je „kamenná zídka“, která primárně slouží k akumulaci tepla ze slunečního záření a následně k rozvoji teplomilných druhů živočichů. Dalším objektem, který je vybudován v prostoru biocentra, je „plazník“. Tento biotechnický objekt svou funkcí podporuje zvýšení počtu plazů, nicméně využívají jej i četní zástupci hmyzu a drobní hlodavci.

Posledním biotechnickým objektem je „broukoviště“ – uměle vytvořená skupina kmenů, která slouží k vývoji larev brouků, jejichž životní podmínky jsou vázány na mrtvé a tlející dřevo.
Lokalita je navržena tak, aby byla atraktivní pro celou řadu živočichů a rostlin.

Turistické informace – Biocentrum Ostrůvek

Jihomoravská vesnice Kobylí se rozkládá v mírně zvlněné krajině, kde se na upravených svazích pěstuje hlavně vinná réva, meruňky a broskve. Dědina bohatá líbezným folklórem zve nejen k pozastavení u skleničky vína, ale také k zajímavým výletům ve svém okolí. Můžete například vyrazit na cyklovýlet nebo navštívit vyhlášenou bezbariérovou rozhlednu nad vinicemi. Podívejte na článek o rozhledně na Kobylím vrchu a tip na cyklovýlet Modrými horamiRozhledna Slunečná vám nabídne výhledy na mozaiku barev moravských vinic.

 

Kde Biocentrum Ostrůvek najdete?

Kraj: Jihomoravský kraj

Okres: Břeclav

Město: Kobylí

Oblast: Pálava a Lednicko – Valtický areál

Kontakt

Muzeum a infocentrum obce Kobylí
691 10 Kobylí 135
tel.: +420 731 208 350, +420 606 934 331
e-mail:
muzeum@kobyli.cz
www.kobyli.cz

Biocentrum Ostrůvek
Biocentrum Ostrůvek u Kobylí, Jihomoravský kraj. Zdroj: Muzeum Kobylí
Biocentrum Ostrůvek u Kobylí, Jihomoravský kraj. Zdroj: Muzeum Kobylí
VÝLETY V OKOLÍ

Vyberte vzdálenost výletů v okolí: km


Warning: Undefined array key 1 in /data/web/virtuals/252913/virtual/www/domains/fajnvylety.cz/wp-content/themes/mh-magazine/content-single.php on line 97

Warning: Undefined variable $distance in /data/web/virtuals/252913/virtual/www/domains/fajnvylety.cz/wp-content/themes/mh-magazine/content-single.php on line 105

Warning: Undefined variable $distance in /data/web/virtuals/252913/virtual/www/domains/fajnvylety.cz/wp-content/themes/mh-magazine/content-single.php on line 105

Warning: Undefined array key 1 in /data/web/virtuals/252913/virtual/www/domains/fajnvylety.cz/wp-content/themes/mh-magazine/content-single.php on line 97

Warning: Undefined variable $distance in /data/web/virtuals/252913/virtual/www/domains/fajnvylety.cz/wp-content/themes/mh-magazine/content-single.php on line 105

Warning: Undefined variable $distance in /data/web/virtuals/252913/virtual/www/domains/fajnvylety.cz/wp-content/themes/mh-magazine/content-single.php on line 105

Warning: Undefined array key 1 in /data/web/virtuals/252913/virtual/www/domains/fajnvylety.cz/wp-content/themes/mh-magazine/content-single.php on line 97

Warning: Undefined variable $distance in /data/web/virtuals/252913/virtual/www/domains/fajnvylety.cz/wp-content/themes/mh-magazine/content-single.php on line 105

Warning: Undefined variable $distance in /data/web/virtuals/252913/virtual/www/domains/fajnvylety.cz/wp-content/themes/mh-magazine/content-single.php on line 105

Warning: Undefined array key 1 in /data/web/virtuals/252913/virtual/www/domains/fajnvylety.cz/wp-content/themes/mh-magazine/content-single.php on line 97

Warning: Undefined variable $distance in /data/web/virtuals/252913/virtual/www/domains/fajnvylety.cz/wp-content/themes/mh-magazine/content-single.php on line 105

Warning: Undefined array key 1 in /data/web/virtuals/252913/virtual/www/domains/fajnvylety.cz/wp-content/themes/mh-magazine/content-single.php on line 97

Warning: Undefined variable $distance in /data/web/virtuals/252913/virtual/www/domains/fajnvylety.cz/wp-content/themes/mh-magazine/content-single.php on line 105

Warning: Undefined array key 1 in /data/web/virtuals/252913/virtual/www/domains/fajnvylety.cz/wp-content/themes/mh-magazine/content-single.php on line 97

Warning: Undefined variable $distance in /data/web/virtuals/252913/virtual/www/domains/fajnvylety.cz/wp-content/themes/mh-magazine/content-single.php on line 105

Warning: Undefined array key 1 in /data/web/virtuals/252913/virtual/www/domains/fajnvylety.cz/wp-content/themes/mh-magazine/content-single.php on line 97

Warning: Undefined variable $distance in /data/web/virtuals/252913/virtual/www/domains/fajnvylety.cz/wp-content/themes/mh-magazine/content-single.php on line 105

Nebyly nalezeny žádné výlety ve zvolené vzdálenosti.